Bà Carrie Lam: Chính quyền Hồng Kông sẽ hợp tác hoàn toàn với Bắc Kinh!

Theo RFA Tiếng Việt