AS565 MBe Panther “sát thủ săn ngầm” thách thức tàu ngầm Kilo Nga

Với hệ thống điện tử tiên tiến, tính cơ động cao, vũ khí đa dạng, AS565 MBe Panther được cho là 1 trong những trực thăng săn ngầm mạnh nhất hiện nay.

SHARE