Ảo quá – Không có từ nào có thể diễn tả được nữa rôi

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.924 seconds.