Ảnh: Xe tăng Trung Quốc tập đánh bờ biển ở Thái Lan

0
16