Ảnh: Xe bọc thép Trung Quốc lũ lượt rút khỏi Nga

SHARE