Ảnh: Trung Quốc nâng cấp tên lửa đạn đạo DF-5 già nua

0
8