Anh trai TT Obama tuyên bố ‘bầu cho ông Donald Trump’

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE