Anh trai TT Obama tuyên bố ‘bầu cho ông Donald Trump’

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE