Ảnh: Tiêm kích J-15 Trung Quốc bay trở lại sau tai nạn

SHARE