Ảnh: Tàu sân bay Trung Quốc giương oai trên Thái Bình Dương

Trung Quốc vừa triển khai tàu sân bay Liêu Ninh ra Tây Thái Bình Dương tiến hành loạt khoa mục diễn tập tổng hợp, trong đó có cả thực binh bắn đạn thật.

Ảnh: Tàu sân bay Trung Quốc giương oai trên Thái Bình Dương

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.