Ảnh: Tàu đổ bộ Trung Quốc tập trận lớn tại Biển Đông

0
13