Ảnh: Tàu chiến Mỹ hoạt động nhộn nhịp trên Biển Đông

0
38