Ảnh phi công Nhật Bản “ngao du” trên siêu cơ F-35

SHARE