Anh, Mỹ và đồng minh tưởng niệm Ngày D (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt