Ảnh màu phi đội chiến đấu cơ hùng mạnh của Mỹ trong CTTG 2

Không quân Mỹ được coi là một trong những lực lượng chiến đấu trên không hùng mạnh và đáng sợ nhất trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ảnh màu phi đội chiến đấu cơ hùng mạnh của Mỹ trong CTTG 2

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

35 queries in 2.340 seconds.