Ảnh màu hiếm có về các vụ thử hạt nhân của Mỹ giữa thế kỷ 20

Dưới đây là những bức ảnh màu hiếm hoi ghi lại những vụ thử hạt nhân của Mỹ từ giữa những năm 1940 – đầu những năm 1960.

SHARE