Ảnh hiếm: Lòng quân, dân Việt Nam thời kỳ chống Mỹ

Sức mạnh ý chí và lòng quyết tâm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được ghi lại qua những bức ảnh đen trắng quý giá.