Ảnh: Đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch giải phóng Mosul

0
36
SHARE