Ảnh cực hiếm trực thăng săn ngầm Ka-25 của Nga

Trước khi có Ka-27, Ka-25 được coi là chiếc trực thăng săn ngầm số 1 của Hải quân Liên Xô và các nước anh em XHCN, trong đó có Việt Nam.

Ảnh cực hiếm trực thăng săn ngầm Ka-25 của Nga

Shares

Shares

21 queries in 1.805 seconds.