Ảnh cực hiếm khẩu pháo mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Với khả năng bắn đạn nguyên tử, Atomic Annie được coi là khẩu đại pháo hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử của nước Mỹ.

Ảnh cực hiếm khẩu pháo mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

45 queries in 2.552 seconds.