Ảnh cực hiếm khẩu pháo mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Với khả năng bắn đạn nguyên tử, Atomic Annie được coi là khẩu đại pháo hạt nhân mạnh nhất trong lịch sử của nước Mỹ.

Ảnh cực hiếm khẩu pháo mạnh nhất trong lịch sử nước Mỹ

Shares

Shares

50 queries in 4.671 seconds.