Ảnh: Cử tri Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu ngày bầu cử

Cử tri ở nhiều bang khắp nước Mỹ đã xếp hàng từ rất sớm để chờ bỏ phiếu trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ảnh: Cử tri Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu ngày bầu cử

Shares

Shares

25 queries in 2.019 seconds.