Ảnh: Canh chừng Triều Tiên, “radar bay” E-2D ồ ạt tới Nhật Bản

0
32