Ảnh “băng tuyết” xuất hiện giữa trưa trên kênh rạch Sài Gòn

0
17