Ấn tượng vẻ đẹp khu trục hạm cao nhất châu Âu

Với những tính năng vượt trội, tàu khu trục lớp Type 45 được ví như tấm lá chắn phòng không di động của Hải quân Anh, bên cạnh đó nó còn là khu trục hạm cao nhất châu Âu.