Ấn tượng khả năng đặc biệt của UAV Việt Nam

Không chỉ đóng vai trò như một phương tiện bay đặc biệt tham gia hoạt động quân sự, UAV Việt Nam còn một khả năng khác mà ít người biết đến.