Ấn Độ tặng trực thăng tấn công Mi-24 cho đối tác

0
12