Ấn Độ: Số ca nhiễm COVID hàng ngày tăng kỷ lục (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt