Ấn Độ: Mưa mùa gây vỡ đập, ít nhất 11 người chết (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt