Ấn Độ ‘huấn luyện phi công Việt lái Sukhoi’

0
7

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE