Ấn Độ ‘huấn luyện phi công Việt lái Sukhoi’

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE