Ấn Độ cho Nga vay 1 tỷ đô phát triển Vùng Viễn Đông (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt