Ai giúp Trung Quốc đào tạo lực lượng chống khủng bố ở Tân Cương?

Nghe có vẻ khó tin nhưng lực lượng chống khủng bố Trung Quốc ở Tân Cương lại được đào tạo bởi một lực lượng đặc nhiệm tới từ Chechnya, Nga.

Ai giúp Trung Quốc đào tạo lực lượng chống khủng bố ở Tân Cương?

Shares

Shares

27 queries in 2.031 seconds.