Ai giúp Triều Tiên có được tên lửa chống tăng tự hành?

Mặc dù sở hữu các công nghệ tên lửa đạn đạo tiên tiến thế nhưng các tên lửa chống tăng của Triều Tiên lại khá lạc hậu, tuy nhiên điều này đã thay đổi sau cuộc duyệt binh hôm 9/9.

SHARE