Ai được bổ nhiệm, điều động tại Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

0
12

 

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn các ông:

– Nguyễn Hoàng Tuấn, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

– Đào Quang Tuynh, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp;

– Lê Anh Việt, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp.

Về điều động cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định điều động:

– Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế đến công tác tại Vụ Khoa giáo-Văn xã, kể từ ngày 6.2.2017;

– Ông Hoàng Vượng, chuyên viên chính Vụ Pháp luật đến công tác tại Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 6.2.2017.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã quyết định thuyên chuyển ông Hoàng Văn Xô, Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Ủy ban Dân tộc kể từ ngày 1.2.2017.

Liên quan đến công tác nhân sự, chiều 6.2, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định số 234/QĐ-BTC ngày 3.2.2017, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính cho bà Phan Thị Thu Hiền.

Trước đó, ngày 16.1.2017, người tiền nhiệm của bà Phan Thị Thu Hiền, ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ TCNH đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Theo Dân Việt