81% đại biểu Quốc hội đã đồng ý sửa đổi điều 60 Luật BHXH

0
5

Một phiên họp Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa.

Chiều hôm nay Quốc hội Việt nam thông qua nghị quyết về việc lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần tỉ lệ chấp thuận là hơn 81%.

Theo nghị quyết này thì khi người lao động nghỉ việc sau thời hạn ít nhất là một năm làm việc, và trong thời gian đó có đóng tiền bảo hiểm xã hội, thì sẽ có quyền được lãnh tiền bảo hiểm xã hội một lần chứ không cần phải đợi đến tuổi về hưu theo điều số 60 của Luật bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều số 60 này đã gây ra những cuộc đình công của hàng chục ngàn công nhân ở các khu công nghiệp phía Nam hồi đầu năm nay. Người công nhân lo sợ là nếu chờ đến tuổi về hưu thì số tiền họ được lãnh sẽ không còn có nhiều giá trị nữa do lạm phát.

Nguyên nhân thứ hai làm cho người công nhân muốn lãnh tiền ngay sau khi nghỉ việc là để có thể sử dụng số tiền này tìm kiếm công việc mới, hoặc là trang trải cuộc sống khó khăn hiện tại.

:R:

SHARE