55 ôtô chờ thanh lý, Bộ Công thương muốn mua thêm 19 xe

0
16

Bộ Công Thương vừa có văn bản phúc đáp Bộ Tài chính xung quanh việc xử lý đối với 57 xe công dư thừa tại bộ này.

Trong văn bản gửi đi, Bộ Công Thương cho biết, 55/57 chiếc xe dư thừa đều đã cũ, hỏng và đang làm thủ tục thanh lý.

Lưu ý thêm rằng, việc dư thừa 57 xe này không phải là do Bộ Công Thương mua vượt tiêu chuẩn. Theo quy định cũ, số xe này được trang bị là đúng. Nhưng từ khi có quyết định 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư 159/TT-BTC năm 2015 thì số xe trên bỗng dư thừa do định mức xe công trang bị cho các đơn vị thấp hơn so với quy định cũ.

Do định mức trong Quyết định 32 thấp nên một số đơn vị của Bộ Công Thương cũng muốn đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe cho phù hợp với thực tế. Số xe được đề nghị tăng thêm là 22 xe, chủ yếu cho Cục công tác phía Nam, Cục Quản lý thị trường và Viện Năng lượng.

Lý do được đưa ra là một số đơn vị “có tính chất đặc thù và khả năng tự chủ tài chính”.

Một điểm lưu ý, việc đề nghị tăng định mức xe không có nghĩa là các đơn vị trên được mua mới 22 xe ô tô. Thực tế đó là số xe đã và đang được sử dụng từ trước khi có Quyết định 32. Do định mức xe quy định trong quyết định 32 thấp hơn số xe hiện có của các đơn vị này nên số xe đó bỗng trở thành dư thừa. Theo quy định, nếu đơn vị nào dư thừa xe ô tô so với định mức ở Quyết định 32 thì phải tiến hành sắp xếp, điều chuyển.

Trong văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cũng đề nghị được mua xe ô tô bổ sung cho các đơn vị hiện nay thiếu xe ô tô phục vụ chung so với định mức trong quyết định 32. Số xe cần trang bị thêm là 19 xe.