5 ỨNG CỬ VIỆT GỐC VIỆT THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ ĐANG DẪN ĐẦU TRONG CUỘC ĐUA VÀO CHỨC VỤ DÂN BIỂU TIỂU BANG OREGON

283

5 ứng cử viên gốc Việt thuộc đảng Dân Chủ đang dẫn đầu trong cuộc tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang Oregon. Nếu như tiếp tục khuynh hướng này thì có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử 5 ứng cử viên gốc Việt trở thành 5 nhà lập pháp tại Hạ Viện tiểu bang Oregon. 5  ứng cử viên gốc Việt là đương kiêm dân biểu Khanh Phạm, Bác sĩ Hải Phạm, Bác sỉ Thủy Trần, ông Daniel Nguyễn , và bà Hoa Nguyễn. Trong khi đó thì ứng cử viên gốc Việt là ông Hùng Cao  tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang hạt 10 tiểu bang Virginia chỉ đạt được 47.1% số phiếu so với đối thủ của ông là đương dân biểu đảng Dân Chủ Jennifer Wexton đang dẫn đầu với 52.9% số phiếu. Dân biểu Janet Nguyễn thuộc đảng Cộng Hòa đang thắng thế so với đổi thủ của bà vào chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang California với 59.07% phiếu so với đối thủ của bà là 40.93%.

SBTN