4 ưu tiên của Tân Đại sứ Pháp tại Việt Nam

0
9

Tân đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary

Tân đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Bertrand Lortholary, hôm qua trong cuộc họp báo tổ chức ở Hà Nội nêu ra 4 ưu tiên cho nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam.

Đó là hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đấu tranh chống biến đổi khí hậu và đưa nước Pháp đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông tân đại sứ Pháp khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những ưu tiên trong quan hệ giữa hai quốc gia Pháp- Việt. Ông cho biết Pháp mong muốn đồng hành với quân đội Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa trang thiết bị, đẩy mạnh giao lưu, đào tạo quốc phòng cũng như ủng hộ Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Pháp và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013.

RFA

SHARE