4 ứng viên gốc Việt chi hơn $1.25 triệu tranh ghế dân biểu Little Saigon

Các bảng tranh cử ở vùng Little Saigon

Cuộc tranh cử này có sáu ứng cử viên, bốn gốc Việt và hai người Mỹ trắng.

Bốn ứng cử viên gốc Việt tranh cử chức dân biểu California, Địa Hạt 70, chi ra hơn $1.25 triệu, tính đến ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, bốn ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ vào Thứ Ba, 7 Tháng Sáu, theo transparencyusa.org, một trang web phi lợi nhuận theo dõi chi tiêu tài chánh bầu cử tại 12 tiểu bang như Arizona, California, Florida, Indiana, Michigan, Minnesota, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Texas, Virginia, và Wisconsin.

Cuộc tranh cử này có sáu ứng cử viên, bốn gốc Việt và hai người Mỹ trắng.

Trong số này, chỉ có mình Phó Thị Trưởng Diedre Thu-Hà Nguyễn (Garden Grove) là thuộc đảng Dân Chủ.

Năm người kia đều thuộc đảng Cộng Hòa, đó là Nghị Viên Ted Bùi (Fountain Valley), Ủy Viên Công Viên và Giải Trí Jason Gray (Westminster), tác giả Emily Hibard (Los Alamitos), Nghị Viên Kimberly Hồ (Westminster), và Thị Trưởng Trí Tạ (Westminster).

Số liệu của transparencyusa.org cho thấy ứng cử viên Jason Gray là người duy nhất có các khoản gây quỹ, vay nợ, và chi tiêu là 0.

Ông Gray là người được Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, một đồng minh thân cận của Thị Trưởng Trí Tạ trong Hội Đồng Thành Phố Westminster, đề cử và hiện là ủy viên Công Viên và Giải Trí thành phố.

Ông Gray từng ra tranh cử nghị viên Westminster năm 2018, nhưng không thành công.

Trên trang web của The Orange County Register, nhật báo lớn nhất Orange County, trong phần giới thiệu sáu ứng cử viên này, độc giả không thấy hình ông Gray.

Ngoài ra, không thấy ông Gray có trang web tranh cử.

Theo luật California, một cá nhân chỉ có thể đóng góp tối đa $4,900 cho một ứng cử viên dân biểu tiểu bang. Còn ủy ban đóng góp nhỏ đóng góp tối đa $9,700 cho một ứng cử viên. Riêng đảng phái chính trị có quyền đóng góp không giới hạn.

Sau đây là số tiền gây quỹ, vay nợ, và chi tiêu của năm ứng cử viên còn lại:

1-Diedre Thu-Hà Nguyễn: Gây quỹ $196,119, vay nợ $20,000, và chi tiêu $67,505.67.

2-Ted Bùi: Gây quỹ $135,597, vay nợ $100,000, và chi tiêu $323,723.84.

3-Emily Hibard: Gây quỹ $29,785.47, và chi tiêu $6,920.62.

4-Kimberly Hồ: Gây quỹ $294,090, vay nợ $100,000, và chi tiêu $454,978.38.

4-Trí Tạ: Gây quỹ $289,601, và chi tiêu $413,736.93.

Trong bốn ứng cử viên gốc Việt, có thể thấy bà Kimberly Hồ và ông Trí Tạ gây quỹ được nhiều nhất, nhưng cũng chi tiêu nhiều nhất. Tuy nhiên, bà Kimberly vay nợ $100,000 trong khi ông Trí không vay nợ.

Gây quỹ nhiều thứ ba là bà Diedre Thu-Hà Nguyễn, nhưng lại chi tiêu ít nhất. Bà cũng vay nợ $20,000.

Nói chung, số liệu cho thấy, ông Ted Bùi, bà Kimberly Hồ, và ông Trí Tạ đều chi tiêu gần hoặc hơn gấp đôi số tiền họ có trong tay.

Như vậy, tổng số tiền gây quỹ của năm trong sáu ứng cử viên dân biểu Địa Hạt 70 là $945,192, vay nợ là $220,000, và chi tiêu là $1,266,865.

Riêng bốn ứng cử viên gốc Việt, tổng số tiền chi cho bầu cử sơ bộ là $1,259,944.82.

Đó là chưa kể những ngày cuối cùng trước bầu cử, các ứng cử viên có thể gây quỹ thêm, vay nợ thêm, và chi tiêu thêm.

Theo luật bầu cử sơ bộ California, hai ứng cử viên nhiều phiếu nhất, bất luận thuộc đảng nào và đạt bao nhiêu phiếu, sẽ tranh vòng hai vào Thứ Ba, 8 Tháng Mười Một.

Lúc đó, trong hai người còn lại, ai được nhiều phiếu hơn người đó thắng.

Địa Hạt 70 là địa hạt mới được vẽ lại, dựa theo thống kê dân số 2020, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Stanton, và Westminster.

Đặc biệt, địa hạt này cũng bao gồm vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

(Theo Người Việt)