4 tàu ngầm Triomphant Pháp sẽ mang tên lửa bắn 10.000km

0
14