32 phụ nữ Việt bị bán qua Trung Quốc được giải cứu

Shares

Theo RFA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.