3 tháng, chỉ phát hiện 297 triệu đồng tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra

0
10

(Ảnh minh họa).

Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, quý 3/2015 toàn ngành đã triển khai 2.347 cuộc thanh tra hành chính và 51.378 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 5.437 tỷ đồng, 4.363 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 4.741 tỷ đồng và 515 ha đất (đã thu hồi 2.780 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 696 tỷ đồng, 3.848 ha đất.

Đến nay đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 474 tập thể; ban hành 43.558 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 1.247 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 16 vụ, 10 đối tượng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng (Sơn La có 1 vụ, 1 người; Bình Định 2 vụ, 2 người; Thừa Thiên Huế 1 vụ, 1 người) với số tiền 297 triệu đồng.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 1 vụ, 1 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng ở Thừa Thiên Huế. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan nhà nước đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra 174 vụ, 442 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó án kỳ trước chuyển sang 125 vụ, 343 bị can; khởi tố mới 49 vụ, 99 bị can. Đến nay đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 50 vụ, 168 bị can; tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, 21 bị can; đình chỉ điều tra 2 vụ, 1 bị can; chuyển đổi tội danh khác không thuộc tội tham nhũng 1 vụ, 1 bị can; hiện đang điều tra 116 vụ, 251 bị can.

Từ nay tới cuối năm, Thanh tra Chính phủ sẽ tập trung hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ ngành, địa phương triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng theo kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp, đôn đốc Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch quy định về việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo phát hiện tham nhũng.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ sẽ xây dựng đề án hệ thống cơ sở dữ liệu về minh bạch tài sản, thu nhập và hoàn thành việc đánh giá thực thi công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng đối với Trung Quốc.