3 kịch bản cho Donald Trump

0
7

Kết quả đầy đủ cuộc bầu cử tại Nevada của đảng Cộng hòa ngày 23/2 cho thấy tỉ lệ phiếu/và số đại biểu (tính theo tỉ lệ phiếu) như sau: Donald Trump: 45.9%/14 đại biểu; Marco Rubio: 23.9%/7; Ted Cruz: 21.4%/6; Ben Carson: 4.8%/1; John Kasich: 3.6% /1.

Như vậy, qua bốn cuộc bầu cử ở vòng sơ bộ, con số đại biểu mà năm ứng cử viên Cộng hòa đã có cho đến nay là: Trump 81, Rubio 17, Cruz 17, Kasich 6, Carson 4. Những con số này còn rất xa số cần thiết tối thiểu là 1.237 để được đại hội đảng Cộng hòa tấn phong làm ứng cử viên chính thức cho kỳ tổng tuyển cử vào ngày 8/11/2016.

Tuy nhiên, nếu duy trì được mức độ này thì ông Trump sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, dù từ ban đầu chưa bao giờ đảng này muốn và mường tượng đến tình huống ấy.

Cuộc tranh cử vòng sơ bộ còn dài và tất nhiên trong khi tranh cử, các đối thủ có thể nói bất cứ điều gì để tấn công đối thủ.

Một cách khách quan, đối với trường hợp ông Trump, có ba kịch bản có thể xảy ra. Một là để cho tình hình tiếp diễn như nguyên trạng, gần như chắc chắn ông Trump sẽ thắng và đảng Cộng hòa cuối cùng phải chấp nhận ông.

Thứ hai, ít nhất ba trong số ứng cử viên còn lại – Rubio, Cruz, Kasich – đồng ý chỉ để cho một người tiếp tục chiến đấu. Nếu vậy, ông Trump sẽ gặp nhiều khó khăn tương lai trong cuộc đối đầu tay đôi và chưa thể biết chắc kết cục. Ở đây không đề cập tới ông Ben Carson, vị bác sĩ thần kinh này đã khẳng quyết không rút lui, và cũng không thể thắng ông Trump.

Thứ ba là đảng Cộng hòa sử dụng khả năng và những vận dụng chính trị khác để ảnh hưởng vào cuộc bầu cử. Kịch bản thứ ba này khó xảy ra và không chắc có kết quả. Một trong những cách có vẻ đơn giản nhất là dựa vào siêu đại biểu, tên gọi không chính thức của “unpledge delegate”, đại biểu không cam kết sẽ ủng hộ ai. Những đại biểu này không do kết quả của bầu cử sơ bộ mà ra, họ được đảng chỉ định hoặc đương nhiên là đại biểu theo quy luật.

Siêu đại biểu chiếm khoảng 20% tổng số đại biểu. Theo ông Karl Rove, một chiến lược gia kỳ cựu đã từng giúp ông George W. Bush thắng trong hai kỳ bầu cử, thì Cộng hòa có ít nhất 210 siêu đại biểu. Nhưng ông Sean Spicer, phát ngôn viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng hòa, nói rằng chỉ có 168 chứ không phải 210 nghĩa là khoảng 7%.

Hơn nữa, luật lệ của đại hội buộc những thành viên này phải phản ánh đúng kết quả bầu cử sơ bộ của tiểu bang mình chứ không phải được biểu quyết tùy tiện. Tranh cãi có thể có, nhưng thực tế bằng cách gì đi nữa, không chính trị gia chuyên nghiệp nào muốn tham gia vào việc lật đổ người đã được đa số cử tri ủng hộ, nghĩa là đảo ngược thể thức dân chủ.

Do đó kịch bản đảng Cộng hòa tìm cách can thiệp để thay đổi kết quả là khó có thể thành hiện thực.

Kịch bản thứ hai cũng không hứa hẹn kết quả chắc chắn. Cho rằng có hai thành phần cử tri: bỏ phiếu cho ông Trump và không bỏ phiếu cho ông, thì hiện nay, tổng cộng tỉ lệ phiếu của ba người, Rubio, Cruz, và Kasich, dồn lại cũng chỉ ngang ngửa với ông Trump, không bảo đảm thắng. Vả lại, cả ông Rubio và ông Cruz đều có quyết tâm thắng, cả hai đều không vượt lên được vì chia phiếu của nhau, trông đợi một trong hai chịu lui bước chưa phải là chuyện dễ.

Thật ra, còn một kịch bản thứ tư nếu ông Donald Trump giữ lời hứa ban đầu, rằng nếu không trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông sẽ tranh cử với tư cách độc lập.

Nhưng cuộc tranh cử còn dài, có nhiều yếu tố khác chưa kể những bất ngờ khó biết trước. Cá nhân mỗi cử tri, ngay cả cử tri Cộng hòa, đều chỉ chiếm một vai trò rất nhỏ và là người đứng ngoài, không ai có thể nào dự đoán chính xác ngay từ bây giờ. Thực tế duy nhất là quan sát và chờ đợi nếu không muốn tìm sự hào hứng bằng bàn luận.