24h qua ảnh: Cặp hổ dữ quyết chiến tranh giành lãnh địa

Cặp hổ dữ quyết chiến tranh giành lãnh địa, binh sĩ Venezuela mang theo trăn trong lễ duyệt binh… là những hình ảnh ấn tượng nhất thế giới 24 giờ qua.

SHARE