200 cựu tướng Mỹ kêu gọi bác bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran

0
0

Cựu Trung Tướng William G “Jerry” Boykin, phó thứ trưởng quốc phòng về tình báo dưới thời Tổng Thống George W Bush. (Hình: Getty Images/US Army)

Một nhóm gần 200 tướng lãnh hồi hưu thuộc các binh chủng Hoa Kỳ hôm Thứ Tư gửi thư lên Quốc Hội kêu gọi bác bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran, điều mà họ cho là đe dọa đến nền an ninh quốc gia, theo Washington Post.

Đây là lá thư mới nhất trong hằng loạt thỉnh nguyện thư gửi lên Quốc Hội, cả ủng hộ lẫn chống đối thỏa ước với Iran, theo đó lệnh cấm vận sẽ được bãi bỏ nếu Iran hoãn lại chương trình nguyên tử.

Các lá thư trước đây đến từ những nhóm đặc biệt như giáo sĩ Do Thái, khoa học gia nguyên tử, chuyên gia về kiểm soát vũ khí và phi lợi nhuận.

Nay là của các cựu sĩ quan cao cấp trong quân đội, mà nhiều người trong số họ từng làm việc trong Tòa Bạch Ốc dưới nhiều thời chính phủ khác nhau từ thập niên 1980.

Lá thư trình bày với lãnh đạo Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ở Thượng và Hạ Viện Hoa Kỳ, được gửi đến để đáp lại lá thư gửi hồi tuần trước của ba chục cựu sĩ quan quân đội cao cấp, bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận về nguyên tử.

Lá thư có đoạn nói: “Thỏa ước này sẽ làm cho Iran trở nên nguy hiểm hơn, biến vùng Trung Đông càng thêm bất ổn và trở thành một đe dọa mới cho quyền lợi của Mỹ cũng như của các đồng minh.”

Trong số người ký tên, có cựu Trung Tướng William G “Jerry” Boykin, người từng giữ chức phó thứ trưởng quốc phòng về tình báo dưới thời Tổng Thống George W Bush.

Cựu Đề Đốc John Poindexter và cựu Thiếu Tướng Richard Secord, người liên hệ đến vụ Iran-contra dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan cũng có tên trong danh sách.

Nhiều người ký tên đã từng phục vụ tại Tòa Bạch Ốc, dưới thời các chính phủ Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, tuy nhiên mẫu số chung giữa họ là cùng xem thỏa ước với Iran là mối đe dọa cho quyền lợi của Mỹ trong khu vực và cho chính nền an ninh quốc gia

:NV:

SHARE