20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử

Liệu có cô gái nào dám xỏ chân vào những đôi giày như thế này?

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 3

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 4

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 5

Những đôi giày có hình dáng không thể “độc – dị – lạ” hơn được nữa

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 6

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 7

Không lẽ đây là kiểu giày chiến binh trong truyền thuyết?

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 8

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 9

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 10

Chắc phải rất mỏi chân khi đi những đôi giày như thế này nhỉ?

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 11

Cao thật đấy nhưng mà cao hơi quá

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 12

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 13

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 14

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 15

20 đôi giày nữ mang hình dáng có “1-0-2” mà không ai dám thử - Ảnh 16Phóng to

Chỉ dám chiêm ngưỡng chứ thực sự không dám thử

theo Tổng Hợp

 

SHARE