2 máy bay vận tải quân sự Mỹ liên tiếp hạ cánh xuống Đà Nẵng