12 tỉnh xin gạo cứu đói cho thấy bất cập trong ‘phân phối lợi nhuận’

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 3.779 seconds.