12 tỉnh xin gạo cứu đói cho thấy bất cập trong ‘phân phối lợi nhuận’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.