12 tháng, Nga “tiễn đưa” 35.000 tay súng ở Syria

0
11