10 loại xe tăng có công thay đổi cách dùng, thiết kế “quái vật thép”

Mỗi khi một trong số những chiếc xe tăng này được ra đời, toàn bộ học thuyết sử dụng và cách đối phó đều phải được viết lại từ đầu.

 

SHARE