1% dân Mỹ tăng thu nhập 188%, số còn lại không tăng mấy

0
5

(Hình minh họa: Getty Images/Scott Olson)

Tại Hoa Kỳ, 1% người giàu có thu nhập tăng gần gấp ba lần trong vài thập niên vừa qua, trong khi giới trung lưu và bình dân chỉ tăng lợi tức khoảng 18%.

CNN trích dẫn dữ kiện của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) trong thời gian từ 1979 đến 2013, cho thấy sự gia tăng thu nhập quá mức của giới giàu khiến sự cách biệt lợi tức của dân Mỹ càng thêm lớn rộng.

Hệ thống thuế của liên bang giúp giảm bớt khoảng cách biệt nhưng không đáng kể, trong khi chính phủ có thêm chương trình trợ giúp tiền mặt, food stamps, An Sinh Xã Hội, Medicare và bảo hiểm thất nghiệp.

Thuế liên bang trung bình đối với 1% dân số thuộc nhóm người kiếm tiền nhiều nhất là 34% trong năm 2013.

Giới trung lưu chiếm 60% dân Mỹ phải đóng thuế lợi tức 13.8%.

CBO nhận thấy người giàu trả thuế nhiều hơn.

Nhóm dân thọ thuế có thu nhập 20% cao nhất, kiếm được hơn phân nửa tổng số thu nhập trước khi đóng thuế nhưng phải trả hơn hai phần ba của tất cả thuế liên bang.

Nhóm thu nhập mang về được 14% sẽ đóng khoảng 9% tiền thuế.

Và 20% nghèo nhất còn lại nhận được 5% từ lợi tức chỉ đóng dưới 1% tiền thuế.

:NV:

SHARE