Xuống phố đón nắng hè vàng ươm, rực rỡ cùng Ngọc Trinh

Xuống phố đón nắng hè vàng ươm, rực rỡ cùng Ngọc Trinh

Shares

NgocTrinh.jpg
NgocTrinh1.jpg
NgocTrinh2.jpg
NgocTrinh3.jpg
NgocTrinh4.jpg
NgocTrinh6.jpg
NgocTrinh7.jpg
NgocTrinh8.jpg
NgocTrinh9.jpg
NgocTrinh10.jpg
NgocTrinh11.jpg
NgocTrinh12.jpg
NgocTrinh13.jpg
NgocTrinh14.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.